16. МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

„Безбедноста на работа – приоритет во работењето“

9-12 Октомври 2019, Охрид

Факултети

0

Учесници

0

Хотели

0

Сместување

Хотел Метропол
Хотел Белви
Хотелот Метропол беше и остана единствен и неповторлив хотел, меѓу сите други хотели во регионот, со архиктетура што го одделува од сите други конвенционални хотели. Хотелот е изграден и отворен во 1975 г., и е комплетно реновиран во 2018 г. Хотелот "Белви" е отворен во 1989 година, со спроведено комплетно реновирање во 2018 година. Според законските регулативи, хотелот е категоризиран како хотел од втора категорија со 4 ѕвездички. Хотелот се состои од пет спрата со мезанин, приземје, пет ката над приземјето и две нивоа под основниот спрат.
Организатор

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА 28-ми АПРИЛ,
Република Македонија

http://zbr28april.mk

Организатор

СОЈУЗОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАБОТА НА Р.СРБИЈА

http://savezznrsrbije.com

mk_MKMK
en_USEN mk_MKMK